Publicerad den Lämna en kommentar

Massvaccinationerna måste utvärderas av oberoende granskare

Johan Eddebos med fleras artikel i Daily Sceptic översatt till svenska. Artikeln är signerad av 24 medlemmar i uppropets Bio-Medico Legala Nätverk.

”Vi ser återigen krigsrubriker om coronasmittspridningen och uppmaningar till de 15% av befolkningen som ännu inte vaccinerat sig att göra detta. Socialminister Jakob Forssmed (KD) kan inte utesluta nya restriktioner och påtalar att alla måste ta sina tre doser.

Att en så pass hög täckningsgrad efter nästan två år av upprepade vaccinationer inte har gett bättre resultat är redan i sig en anledning att ställa kritiska frågor, men det finns åtskilliga frågetecken av betydligt allvarligare karaktär.

Ett sådant är att genomsnittsdödligheten i många västländer ligger på en fortsatt  hög nivå, trots att coronavirusets direkta effekt på dödligheten varit marginell i över ett års tid. Data från EuroMOMO indikerar en ökad dödlighet i EU för 2022, och Tysklands statistikmyndighetrapporterar att landets dödlighet i oktober låg hela 19% över de föregående årens medianvärde.

Vi ser en möjlig delförklaring i de oroväckande indikationer på koagulationsrubbningar (vilket bland anat kan leda till blodproppar) kopplade till coronavaccinen som framkommer i en ny stor nordisk studie, och upprepade studier påvisar en tydlig korrelation mellan hjärtsjukdom och coronavaccination (se Le Vu et al.; Karlstad et al. eller Patone et al.).

En nyligen publicerad thailändsk studie visade att nästan en tredjedel av studiens vaccinerade ungdomar uppvisade symptom på rubbningar i cirkulationsorganen, och en ännu opublicerad schweizisk studie indikerar att så mycket som 3 procent av alla vaccinerade drabbas av skador på hjärtmuskulaturen.

Det finns även bekymmersamma signaler om fertilitetsrubbningar i samband med coronavaccinen. En israelisk studie påvisar försämrad rörlighet och lägre koncentration av spermier för både Pfizers och Modernas vaccin. EMAs säkerhetskommitté har även konstaterat att vaccinen kan föranleda menstruationsrubbningar, och det finns i Pfizers egna studier indikationer på att mRNA-vaccinens lipida nanopartiklar ansamlas i könskörtlarna.

Hypotesen att vaccinering mot covid-19 påverkar fertilitet stöds av en ovanlig nedgång i antalet födslar i Sverige under de första elva månaderna av 2022 som vi hittills har statistik för. Enligt SCB är nedgången överraskande.

Vi ser liknande data från många andra länder i västvärlden, och att i den här situationen fortsätta med massvaccinationer som inkluderar lågriskgrupper som barn och gravida kvinnor är därför ansvarslöst, speciellt eftersom vaccinen inte stoppar smittspridningen effektivt.

Vår förhoppning är att hypotesen om minskat barnafödande med anledning av vaccinering kan falsifieras genom en noggrann, oberoende utredning så snart som möjligt. Siffrorna är oroväckande. Men det faktum att Pfizers data med relevans för fertilitetsrubbningar hade gömts undan och behövde grävas fram med en ”freedom of information act request” är karaktäristiskt för hela situationen. Det existerar nämligen i princip ingen oberoende offentlig debatt angående någonting av detta, och kritiska ståndpunkter undertrycks aktivt av de digitala plattformarna.

Offentliga granskningsorgan som EMA finansieras av läkemedelsindustrin, och grundar ofta sina rekommendationer på läkemedelsbolagens egna studier. De vetenskapliga institutionernas oberoende är hotat, och vi ser en sammanblandning mellan vetenskaplig forskning, privata bolagsintressen och politiska och ideologiska målsättningar på alla nivåer.

Att ovanpå detta lägga ett digitalt censurfilter där privata algoritmer kan detaljstyra informationen och den offentliga debatten i enlighet med sina ägares målsättningar innebär i praktiken att avskaffa det öppna demokratiska samhället och den oberoende vetenskapen. Nya avslöjanden visar också just att de digitala plattformarna aktivt arbetat för att hålla tillbaka kritiska perspektiv på coronahanteringen. Twitter har i detta syfte ägnat sig åt hemlig censurverksamhet, såkallad. ”shadowbanning”, som obemärkt minskar synligheten hos konton och inlägg man förknippar med oönskade perspektiv och analyser. Facebook plockade ner över sju miljoner inlägg för att påverka coronadebatten bara under andra kvartalet 2020. Youtube förbjuder publicering av videomaterial som lyfter kritiska perspektiv på covidvaccinen. Man likställer sådant med desinformation helt oavsett om det finns vetenskapligt stöd.

Den här typen av åtgärder har mycket allvarliga konsekvenser. Den digitala  centralstyrningen av informationsflödet påverkar inte bara den förda politiken på lokal och regional nivå, utan får också effekter på hur vetenskapligt och journalistiskt arbete kan utformas och genomföras. Den skapar strukturer som omedelbart slår ner på bristande renlärighet och skrämmer kritiska röster till tystnad. Indirekt urholkar det här allmänhetens tillit till våra gemensamma institutioner.

Det öppna samhället behöver nu en renässans. Det demokratiska och vetenskapliga samtalet måste byggas upp från grunden på ett sätt som tar hänsyn till samtidens nya och unika risker, och som lyfter fram och värnar den enskilde medborgarens ansvar.

Nyckeln till detta i nuläget är att allmänhet, beslutsfattare och journalister börjar ställa kritiska frågor kring de uppenbart riskabla massvaccinationerna, och att vi gemensamt utreder den  vetenskapliga och politiska korruption som coronahanteringen indirekt kastat ljus över och de stora skador som åsamkats vår demokrati.”

 • Johan Eddebo, fil. dr, forskare inom digitalisering och mänskliga rättigheter
 • Axel Berglund, jurist och fil kand i statsvetenskap 
 • Sture Blomberg, leg. läkare, med. dr, fil. dr, docent i anestesi & intensivvård och
 • f.d överläkare
 • Birgit Törnqvist Dahl, leg. psykolog 
 • Ragnar Hultborn, leg. läkare, professor emeritus, specialist i onkologi
 • Bo Jonsson, leg. läkare, med. dr,specialist i allmänpsykiatri
 • Arnaldo Kaminer, leg. läkare, ST-läkare i psykiatri
 • Ida Kjos, jurist
 • Ute Krüger, leg. läkare, med. dr, specialist i klinisk patologi, överläkare
 • Camilla J. Lindberg, jurist
 • Nils Littorin, leg. läkare, med. dr i klinisk mikrobiologi, ST-läkare i psykiatri
 • Matilda Lund, jurist
 • Niklas Lundström, docent i matematik
 • Lennart Molander, advokat
 • Fatemeh Pakyari, advokat 
 • Constanze Pilgram, leg. läkare, specialist i ortopedi
 • Ulrika Tampe, leg. läkare, med. dr, specialist i ortopedi, biträdande överläkare 
 • Karin Vallander, leg. läkare, ögonspecialist 
 • Lilian Weiss, leg. läkare, docent, specialist i kirurgi
 • Marcel Westerlund, leg. läkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri
 • Anna Maria Wiedemann, leg. läkare, med. dr, specialist i allmänmedicin
 • Hans Zingmark, leg. läkare, specialist i intern- och lungmedicin
 • Hanna Åsberg, leg. läkare, specialist i allmänmedicin
 • Sven Román, leg. läkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri

De undertecknade är medlemmar av Läkaruppropets Bio Medico Legala NätverkINSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach

Publicerad den Lämna en kommentar

Framstegets ideologi (enligt den teknokratiska eliten)

På podden Nedkopplat hittade jag denna essä av den amerikanske tänkaren och författaren Charles Eisenstein: ”En ny syn på framsteg”. Den heter i originalet ”Reinventing Progress” och publicerades på Substack den 18 mars 2022. Översättning: Anders Skoog och Håkan Julander. Detta är ett försök till förklaring till hur teknokrateliten tänker att de ska ”rädda världen”. Bill Gates, Klaus Schwab & Co tänker säkert inte elaksinnade tankar, utan detta är deras världsbild. Som de fullt och fast tror på som enda sätt att rädda mänskligheten. Och när vi är uppskrämda av olika varningar så blir vi mottagliga för dessa sätt att rädda världen. Vi slutar tänka själva. Läs gärna och se vad du själv tycker. Eisensteins tanke är att vi inte ska hata utan försöka förstå hur teknokraterna tänker. Och vilken världsbild de har.

Framstegets ideologi (enligt den teknokratiska eliten)

 1. Tack vare vetenskap, förnuft och teknologi, leder den mänskliga utvecklingen oss mot bättre hälsa, välstånd, säkerhet och harmoniska samhällen.
 2. Vi kan skapa samhälleliga förbättringar genom att sprida våra modeller för förnuft, forskning och teknologi till delar av världen och aspekter av livet som ännu inte dragit nytta av dom.
 3. Till exempel kan det öka internets räckvidd, modernisera läkekonsten, teknikanpassa, införa juridisk äganderätt och vetenskapligt förnuftsbaserade styrelsesätt till de delar av världen som ännu inte är helt moderniserade.
 4. Vi kan också utöka teknologin till att omfatta den mänskliga kroppen, sammansmälta neuroner med datorer, designa vårt eget DNA, och integrera våra kroppar med nanoteknologi.
 5. På liknande sätt kan vi styra mer rationellt genom att samla in mer data om mänsklig aktivitet och sedan använda den datan till att kontrollera dessa aktiviteter för att bäst gagna samhället. 
 6. I fel händer skulle denna makt kunna bli skadlig för samhället. Men lyckligtvis har makten tillkommit oss intelligenta och rationella människor genom meritbaserade akademiska och ekonomiska sållningssystem. Vi kommer garanterat att använda vår maktposition till mänsklighetens bästa. 
 7. Vi måste skydda framstegsprocessen mot teknikfientliga ludditer, vetenskapsförnekare och nejsägare. De förstår inte hur vår ökade kontroll över världen oundvikligen kommer leda till mer nytta för mänskligheten. De  är ett hot som måste stoppas. Givetvis med så humana möjlighet som möjligt. Förhoppningsvis kan vi genom utbildning och informationskontroll se till att majoriteten förstår nyttan med ett vetenskapligt och rationellt styrelseskick.
 8. Ibland kan det hända att ny teknologi inte fungerar optimalt. Vi måste se till att dessa tillfälliga brister inte minskar befolkningens tilltro till teknologiska framsteg. Därför måste vi, om till exempel en teknologi som mRNA-vaccin inte fungerar som den ska till en början, dölja dess skadeverkningar. Eftersom det på längre sikt kommer vara tillgodo för mänskligheten. Människor måste för deras eget bästa skyddas från information som kan misstolkas. De har inte de vetenskapliga och tekniska kunskaper som behövs för att förstå hur viktigt och svårt vårt arbete är. Vi måste därför ha kontroll över all information.
 9. Det finns inga gränser för vad vi i framtiden kan åstadkomma med kraften hos vetenskap, förnuft och teknologi. Genom övergripande tillsyn och förebyggande isolering av personer som kan skada andra kan vi utrota brottsligheten. 
 10. Med en centralstyrd digital valuta kan vi kontrollera alla finansiella transaktioner och göra skattefusk omöjligt, främja social jämlikhet och se till att människor endast kan använda pengar på bra sätt.
 11. Genom att kontrollera social media och internet kan vi hindra spridning av skadligt innehåll och vilseledande information.
 12. Med noggranna metoder för jäsning och automatiserade hydroponiska fabriker ska vi framställa mat utan påverkan på miljön.
 13. Med robotik och AI ska vi befria mänskligheten från slitsamt och monotont arbete och ge henne ett digitalt sagoland.
 14. Med genetisk ingenjörskonst ska vi utrota skadedjur och smittsamma sjukdomar och modifiera nya växter som kan binda kol och producera nya läkemedel.
 15. Med geoteknik ska vi optimera vädret på hela planeten och upphäva klimatförändringarna.
 16. Genom ständig kontakt och positionsspårning och fysisk övervakning ska vi stoppa pandemier innan de bryter ut. Med nanorobotar och genetisk medicin ska vi övervinna sjukdomar Med precis styrning av neurokemi ska vi utrota psykiska sjukdomar och känslomässigt lidande. Med integration mellan dator och hjärna kan vi till och med övervinna döden själv. 
 17. Alla dessa utvecklingar inbegriper nya varor och tjänster som kommer göra det möjligt för ekonomierna att växa för evigt. Det finns mycket pengar att tjäna på att främja dessa teknologier som i slutänden kommer verka för mänsklighetens bästa. Samhället belönar rikt de som gör mest för att mänskligheten ska utöka sin dominans över den materiella världen. Både här på jorden och en dag bortom den. 
 18. Till sist. Den kanske viktigaste punkten av dem alla i denna ideologi. Ofrånkomlighet. Det finns givetvis risker med alla teknologier som låter oss kontrollera vår natur, gener, våra mänskliga aktiviteter och till och med hur vi tänker. Men vad vi än tycker om detta är dessa teknologier ofrånkomliga. De är ostoppbara processer som började med upptäckten av elden och enkla redskap för att sedan förra oss vidare. Vi har inget annat val än att förbereda oss för den framtid som vetenskap och teknologi kommer ge oss.

Den nya berättelsen, det nya narrativet (enligt Eisenstein)

 1. Verklig trygghet är inte beroende av kontroll utan uppnås genom relationer och samhörighet.
 2. Naturen har en grundläggande strävan mot komplexitet och helhet. Vårt öde är att vara ett liv i kosmos och ta del av den komplexitet och skönhet omkring oss som för oss till nya områden.
 3. Tiden är inne för kontrollteknologier att få ett nytt syfte, att tjäna livet och skönheten på jorden. Detta börjar med att läka de skador vi orsakat.
 4. Ingen teknik är ofrånkomlig. Vi har kraften att tillsammans välja hur vi ska utvecklas. Vi kan välja teknologier som vilar i samklang med våra framväxande värderingar om liv och skönhet. 
 5. Mer är inte nödvändigtvis bättre. Verkligheten kommer alltid att undvika de grundläggande kognitiva kontrollteknologierna, att mäta och märka. I framtiden vet vi var gränserna går i det kvantifierande sättet att resonera och riktar istället vår energi mot att berika livet med kvalitet. 
 6. Liv och jord är heliga. När vi reducerar dem till ändliga värden begår vi en synd. Alla jordens resurser är därför menade för heligt bruk. När vi brukar dem frågar vi oss om de kommer att bidra till mer skönhet, mer kärlek, mer förundran och mer liv. 
 7. Arbete är också heligt. Ett meningsfullt arbete är nödvändigt för ett mänskligt välbefinnande. Därför bör teknologi inte ersätta arbete, men utöka dess kreativa möjligheter.
 8. Vad som en gång var förbisett som holistiskt eller alternativt, kommer bli den nya verkligheten. Det mesta vi jagade efter genom kontrollteknologier kommer att komma till oss. När vi ser på kroppen som intelligent, frigör vi oväntade läkande krafter. När vi frågar vad jorden behöver hjälper vi den att läka och finner att de gåvor vi ger den ger mångfalt tillbaka. När vi frågar vad min nästa behöver återupprättar vi sambanden mellan alla mänsklighetens stammar och etniciteter. 
 9. När vi förstår vilket förhållande vi har till skogar, hav, floder, våtmarker och andra ekosystem, bidrar vi med att läka dessa. 
 10. Med att utforska relationen mellan materia och medvetenhet utvecklar vi nya materialtekniker kring energi, transport, konstruktion och annat som var otänkbara under styrke- och kraftparadigmet. 
 11. Framsteg innebär framsteg i fred, skönhet, liv, sammanhang och visdom. I de hus vi bygger ersätter vi det moderna billighetslandskapet med den sorts arkitektoniska underverk som byggdes innan 1900-talet. 
 12. Vi ersätter industrifarmer med en mosaik av fält och skogsträdgårdar och ekologiska farmer. 
 13. Vi öppnar dammluckorna för alternativ medicin och återställer det som länge varit förtryckt och ger tillbaka läkekonsten åt folket.
 14. Inom styrande betyder framsteg att vi går mot transparens och decetralisering. 
 15. Inom ekonomi mot lokala samhällsorienterade ekonomier, utan utsläpp där pengar spelar en allt mindre roll. 
 16. Vi ger samhället nya verktyg där målet är att läka på varje nivå, så att framsteg blir ett stopp för de cykler av trauma och missbruk som hållit mänskligheten lidande. 
 17. Vi utvecklar alla de glömda vetenskaperna, geometri, vibration, ljus, sinne, energi och ceremoni och upptäcker hur starka vi är i samarbete med, inte i motstånd mot, naturens intelligens.

Källa och essän i sin helhet: https://folketsradio.podbean.com/e/nedkopplat-himmelriket-ar-bara-en-boosterspruta-bort/INSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach

Publicerad den Lämna en kommentar

Nytt podavsnitt #59 : Ketogen kost för bättre hälsa, med Anders Murman

Detta har jag sett fram emot. Ett avsnitt om ett av mina favoritämnen. Nämligen ketos, ketoner och ketogen kost. Enkelt uttryckt handlar det om en strikt lågkolhydratkost. Striktare än t ex LCHF. På svenska fina sidan DietDoctor.se kan man läsa att Ketogen kost är särskilt effektiv för att minska överflödigt kroppsfett, minska hunger samt förbättra typ 2-diabetes och metabolt syndrom, som tros ligga bakom många av vår tids största hälsoproblem. I en, enligt mig, övermedicinerad värld, så är ju detta oerhört intressant.

På 1177 kan man t ex läsa att ketogen kost kan prövas vid epilepsi, när man inte når framgång med läkemedelsbehandling.

Men, som ofta när något enkelt och billigt verkar effektivt på våra hälsoproblem så kommer också kritiska röster…

”Ketogen kost är i grunden ingen hälsosam kost för majoriteten av befolkningen”, säger Ingrid Larsson dietist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Kostens popularitet överskrider det vetenskapliga forskningsunderlaget som finns, och med kosten kommer en mängd biverkningar. Vanliga biverkningar är bland annat förstoppning, illamående och hos vissa personer påverkas den kognitiva förmågan. Det mycket höga innehållet av fett, särskilt mättat fett, kan leda till förhöjda nivåer av blodfetter. Vanligtvis får man inte heller i sig tillräckliga mängder av vitaminer och mineraler, säger Ingrid Larsson.

I detta avsnitt försöker vi reda ut en del frågetecken. Och den som ska hjälpa mig med det är Anders Murman. Anders har en gedigen meritlista:

 • Är partikelfysiker
 • Har jobbat med medicinteknik i många år
 • Har varit verksam drygt 20 år inom strålbehandling av cancer
 • Har också arbetat med farmakologi och beroendesjukdomar
 • Är medgrundare, VD och utvecklare på Diversify som bl a tagit fram en ketonmätare som vi pratar om i avsnittet

I avsnittet kommer vi bl a in på:

 • Vad är ketos, ketoner och ketogen kost?
 • Vad säger oss evolutionen?
 • Hur gör man för att (snabbt) komma i ketos?
 • Fasta och ketos…
 • Faktorer som gör att man ramlar ur ketos
 • Kan ketos vara farligt?
 • Om man medicinerar du för högt blodtryck eller diabetes
 • Hjärnan behöver väl glukos…?
 • Hur mäter man ketoner?
 • Vad är metabol flexibilitet och hur får man det?
 • Keto-Flex kost?
 • Ketoners koppling till sjukdomar
 • Cancer & keto
 • Ketogen kost & insulin

Har du tankar och synpunkter kring ämnet blir jag såklart glad om du delar med dig i kommentarerna.

Ketonmätaren Acetrack (du får 400 kr rabatt med koden feelgoodhavefun)

Gratis e-bok om ketogen kost med ett 7-veckorsprogram

Elitistas Healthclub (som nämns i intervjun)
Passa på att signa upp dig på Elitista HealthQlub idag och få kostnadsfri access till en massa innehåll och verktyg som hjälp på din kommande eller pågående livsstilsförändring. Gäller fram till sista juli 2022.Detta ingår i prenumerationen:

 • Online-event live 1 gång/månad
 • Veckobrev med lifehacks, tips och nyheter
 • Onlinelunch/frågestund/peptalk tillsammans med någon av våra kursledare eller spännande gäster 1 gång/vecka
 • Rabattkoder
 • Exklusiv tillgång till nya recept, tips och inspiration
 • Rabatterade priser på Elitistas kurser

Trevlig lyssning! /Benny

» Länk för dig som inte ser spelaren ovan

Ge gärna podden högsta betyg i din podapp. Så får fler möjligheten att lyssna.INSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach

Publicerad den Lämna en kommentar

Nytt podavsnitt #58 : Psykisk ohälsa är funktionella reaktioner på livets påfrestningar, med Lasse Mattila

Lasse har arbetat med barn och unga i utsatta livssituationer samt med frågor rörande psykisk ohälsa i över 25 år. Detta bl.a. som skolkurator, socialsekreterare och arbetsledare inom socialtjänsten, samt som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård. Idag arbetar han i huvudsak som föreläsare i frågor rörande psykisk ohälsa och återhämtning och som nationell utbildare om hanteringen av skyddade personuppgifter. 

Under de senaste åren har Lasse i sitt engagemang för utsatta barn och unga från nära håll fått bevittna de ibland förödande konsekvenserna av den idag dominerande biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosynen. Något som fått honom att inse nödvändigheten i främjandet av såväl effektivare, säkrare, som på sikt mer hållbara interventioner vid det vi idag kallar för psykisk ohälsa. 

Lasse är utbildad socionom, handledare inom psykosocialt arbete, nätverksledare, fysioterapeut och massör, och har även under sina drygt 20 aktiva år inom elitidrotten genomgått ett flertal ledarutbildningar inom idrotten. 

Lasse har arbetat som enhetschef och är också föreläsare, författare och opinionsbildare. Han är även ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte bl.a. är att bidra till bättre folkhälsa i Sverige. Han är också ansvarig utgivare och chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden som är en svensk upplaga av amerikanska vetenskapsjournalistens, Robert Whitakers, prisbelönta motsvarighet i USA. 

Vi pratar om vad psykisk ohälsa är, diagnoser, nuläge, den förlegade serotoninhypotesen, läkemedel, elchocker, lyckofällan, önskemål om framtiden och vad man skulle kunna göra mycket mer av inom psykiatrin, med mera.

» Lasses hemsida

/Benny

Har du tankar och synpunkter kring ämnet blir jag såklart glad om du delar med dig i kommentarerna.

Trevlig lyssning!

» Länk för dig som inte ser spelaren ovan

Ge gärna podden högsta betyg i din podapp. Så får fler möjligheten att lyssna.INSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach

Publicerad den Lämna en kommentar

Nytt podavsnitt #57 : Konsten att hålla sig FRISK i en värld som är SJUK, med Jonas Colting

Denna intervju har jag sett fram emot. Tror det var 2005 som jag satt på en strand i Thailand och läste en bok jag fastnat för, med namnet ”Jag vill ju bara se bra ut naken”. Lagom galen titel. Men framförallt ett budskap jag gillade. Att ta ansvar för sin egen hälsa. I detta avsnitt av min pod får ni träffa mannen, myten, legenden Jonas Colting. Mannen som inte är rädd för att säga vad han tycker. Han är triathlet, författare, föreläsare, entreprenör, hälsoinspiratör, debattör och driver också sin egen pod. Han borde vara chef på FHM. Han har VM-medaljer i långdistanstriathlon och två segrar i den stenhårda Ultraman World Championship på Hawaii. Han har simmat mellan Göteborg och Stockholm, simmat runt Phuket i Thailand och simmat runt Gotland…

Jag har ett tag funderat på att skriva en bok med titeln ”Konsten att hålla sig FRISK i en värld som är SJUK”. Så jag tyckte den titeln passade bra in på dagens intervju. För det är kring dessa saker Jonas gillar att göra sin röst hörd.

Vi pratar om hur SJUK världen är när det kommer till läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, myndigheternas råd kring solning och kostråd.

Men vi pratar också om vad du själv kan göra för att ta ansvar för din hälsa.

Som sista del i intervjun ber jag Jonas komma med idéer kring vad han skulle gjort, om han fick ansvar för att förbättra hälsan hos innevånarna i Borås kommun. Superspännande om du frågar mig!

/Benny

Har du tankar och synpunkter kring ämnet blir jag såklart glad om du delar med dig i kommentarerna.

Trevlig lyssning!

» Länk för dig som inte ser spelaren ovan

Ge gärna podden högsta betyg i din podapp. Så får fler möjligheten att lyssna.

» Jonas hemsidaINSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach

Publicerad den Lämna en kommentar

Föreläsningsshow i Strömstad

Vi har aldrig haft det så bra. Men heller aldrig mått så dåligt. Under denna föreläsningsshow ger jag dig inspiration och verktyg, kring hur du ökar möjligheten att hålla dig både FRISK & LYCKLIG.

Näringsterapeut Marie Kristiansen ger dig dessutom enkla tips på hur din kost kan ge dig mer energi och balans i vardagen.

PRIS: 200 kr

FÖRKÖP: Köp din biljett på Strömstad Bokhandel, Strömstad CitySPA eller via Swish 123 251 14 42.

BETALNINGSMEDDELANDE: ”BENNY” samt din mailadress. Kvittot skickas via mail och används som biljett.

TID: Måndag den 4 april kl 18.30 – 20.00.

PLATS: Skagerack, Strömstad.

.INSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach

Publicerad den Lämna en kommentar

Rapport från kontrollgruppen

Jag och min fru fick också till slut covid. Vore väl konstigt annars. Min fru jobbar inom kommunen och träffar många andra människor. Själv har jag kunnat begränsa kontakterna. Hur som helst, vi är båda 60+ och ovaccinerade. Vi brukar skämtsamt säga att vi tillhör kontrollgruppen. Vi är tacksamma att vi inte fick covid förrän omikron. Och vi har full respekt för de som drabbats mycket värre än vi. Att stå över vaccination efter den ”propaganda” som varit, har såklart inte varit ett lätt beslut. Men jag har från början ansett att kroppens immunsystem, som utvecklats under miljoner år, borde få fixa detta, istället för ett relativt oprövat vaccin skapat av människor i ett lab. Och med astronomiska ekonomiska vinstchanser.

Tips: om du vill få en inblick i läkemedelsindustrins metoder, rekommenderar jag serien Dopesick på Disney +.

Vi hade huvudvärk och feber 1-2 dagar. I övrigt har det mest varit som en seg förkylning. Själv tog jag en långpromenad redan efter fem dagar. Så jag funderar såklart på om alla som är yngre än oss och utan underliggande sjukdomar verkligen skulle behövt vaccinet och nu alla boosterdoser. Riskgrupper är en annan sak. Med facit i hand, kan vi ju också konstatera att vaccinet varken varit särskilt effektivt eller säkert. Även om inte medierna skriver så mycket om biverkningar. Ännu…

Enligt ST-läkaren, författaren och bloggaren Sebastian Rushworth, så fanns en liten ökning i dödligheten 2020 på grund av covid, men den var ganska liten. Han säger inte att covid inte är allvarligt för vissa delar av befolkningen, men han menar att alla påståenden om att detta var en enormt dödlig pandemi i nivå med spanska sjukan är helt klart massivt överdrivna. Det blir särskilt uppenbart när man tittar på 2021. Det fanns det ingen som helst överdödlighet under 2021. Faktum är att 2021 var det näst minst dödliga året i svensk historia!

Detta trots att officiell statistik visar ytterligare 6 000 dödsfall med/av covid i Sverige 2021. Enligt Rushworth är det klart att de flesta av dessa 6 000 antingen var dödsfall ”med” snarare än ”av”, eller så var de som dog i covid för de flesta så nära döden att de skulle ha dött 2021 ändå, även utan covid.

Sedan är det lätt att tänka att det var tack vare åtgärder som vi höll nere dödstalen. Men ser man till många av de länder som har haft mycket hårdare restriktioner, så har de klarat sig sämre. Även många länder med högre vaccinationsgrad har fler fall per 1 000 000 än vi har. Till exempel Israel (se fig).

Så min fundering är om alla de miljarders miljarder som gått åt till PCR-tester, vaccin, bidrag till företag mm, varit nödvändiga.

Vad tror du?INSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach

Publicerad den Lämna en kommentar

Nytt podavsnitt #56 : Orden som kan hjälpa dig bära livet, med livsstilsprofessor Anders Rosengren

Detta avsnitt tillägnar jag Björn Natthiko Lindeblad som gick bort måndagen den 17 januari 2022. Dagens spännande intervju handlar bland annat om de områden Björn jobbade för. Fantastiska ord som acceptans och tacksamhet.

Denna intervju har jag sett fram emot. För cirka ett år sedan hittade jag något som heter Livsstilsverktyget. En hemsida/app som handlar om livsstilens betydelse för vår hälsa. Det är i sig inget nytt. Men det jag tyckte skiljde sig från annan liknande information var att här fanns lite djupare saker, mer andlighet, kopplingar till litteratur, meningen med livet, hur vi använder vår tid, hur vi förändrar vanor och annat liknande som jag tyckte var oerhört intressant.

Det visade sig att verktyget drivs av den prisbelönte forskaren, läkaren, författaren och livsstilsprofessorn Anders Rosengren vid Göteborgs Universitet. Det är också ett stort forskningsprojekt. Så när du registrerar dig för verktyget, så ingår du automatiskt i en stor studie. Som i nuläget har cirka 100 000 deltagare.

I intervjun presenterar Anders detta verktyg, vi pratar som sagt också om orden acceptans och tacksamhet, som Anders menar kan hjälpa dig bära livet. Jag tycker det där med bära livet låter så vackert. Poetiskt.

Vi lider inte idag av kunskapsbrist, utan snarare motivationsbrist. Därför pratar vi också om mikrovanor för att ändra beteenden och vanor, samt personliga frågor som ett verktyg för att hitta den rätta motivationen till förändringar i livsstilen.

Så vill du ha tips på hur du optimerar dig. Lyssna på denna intervju. Mycket nöje.

PS! Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för ljudkvaliteten som inte är optimal. Hoppas det är tillräckligt bra.

/Benny

Har du tankar och synpunkter kring ämnet blir jag såklart glad om du delar med dig i kommentarerna.

Trevlig lyssning!

» Länk för dig som inte ser spelaren ovan

Ge gärna podden högsta betyg i din podapp. Så får fler möjligheten att lyssna.

» Livsstilsverktyget.se

» Köp Anders bok ”Hela livet” härBoken hela livet köper du här

/Bild från Göteborgs Universitets hemsida.INSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach

Publicerad den 2 kommentarer

Var går gränsen för dig?

Jag läser mycket på sociala medier nu. Okej, alldeles för mycket. Men det känns som det börjar bli riktigt otäckt. Så det är svårt att låta bli. Det handlar om våra liv, vår tillvaro och vår framtid.

Jag hittade detta. Och tyckte det var en av de klokaste inläggen jag sett på ett tag. Referenser ska gå att hitta på hennes originalinlägg på Facebook. I kommentarerna. För den som vill. Här är inlägget, som är värt att läsa igenom några gånger och reflektera över…


”DET KOMMER ALDRIG ATT HÄNDA I SVERIGE

I ett tidigare inlägg så har jag vädjat till alla att börja fundera över var er gräns går redan nu, så att ni även kan vara observanta på om och när den eventuellt överskrids. 

Vi är som mänsklighet till stor del fostrade i ett hierarkiskt system där vi har normaliserat integritetskränkande och respektlös behandling. När vi har vuxit upp under förhållanden där vår integritet, egna behov, känslor och vilja återupprepat har kränkts så formas en svag jag-känsla. Våra gränser blir då så diffusa att vi många gånger inte ens är medvetna om att vi blir utsatta för övergrepp. Vi ger upp oss själva automatiskt för vi vet inte ens vad vårt ”själv” består av. (Detta är tex en stor orsak till psykisk ohälsa. Att vi inte känner eller respekterar våra egna gränser.)

Men nu är det dags! Nu är det dags att identifiera dina egna gränser så att du också kan stå upp för dig själv!  

___________________

MIN EGEN GRÄNS

____________________

Min egen gräns gick vid införandet av v-passet, för därmed blev sprutan inte längre frivillig. Våra friheter blev istället villkorade. Även den som accepterar ett v-pass är numera villkorad att ta x antal påfyllnadsdoser av sprutan för att få behålla sitt pass. 

Mycket händer nu i Sverige som vi aldrig trodde skulle kunna hända. Jag trodde aldrig någonsin att vi skulle kunna hamna i en situation där våra grundlagsskyddade och mänskliga rättigheter kastades i soptunnan. Jag är minst sagt chockad över hur likgiltigt vi medborgare lät det ske. När jag nu även tittar på vad som händer i övriga världen så känns det mest som att jag lever i en skitdålig film. Positionerna flyttas gradvis framåt och vi ger efter mer och mer. Majoriteten är ledande i detta, i tron att de gör detta för allas vårt bästa. 

I Grekland tvingas personer över 60 år till sprutor eller att böta 100 euro i månaden.  ”Men det kommer givetvis aldrig att hända i Sverige”. 

I Australien förflyttar man ovaccinerade, sjuka och misstänkt sjuka till specialbyggda läger. ”Men det kommer givetvis aldrig att hända i Sverige”. 

I Österrike ska personer över 14 år som vägrar vaccin bötfällas med 6000 kr per kvartal från och med i mars månad. Personer över 12 år som inte tagit sprutan får inte lämna sina hem mer än i undantagsfall (matinköp, läkarbesök, skola och studier) ”Men det kommer givetvis aldrig att hända i Sverige.” 

I USA ger man nu sprutor till 6-månadersbäbisar. 

”Men det kommer givetvis aldrig att hända i Sverige”. 

________________________

VAR GÅR DIN GRÄNS? 

________________________

Jag ber dig nu att för en stund fundera över var din egen gräns går och ställa dig själv några avgörande frågor. Det finns trots allt några mänskliga grundvärden som är värda att kämpa för och till och med att dö för. Rätten till självbestämmande över våra egna kroppar och våra barns hälsa och rättigheter utgör sådana värden för mig. 

Frågor att fundera över och ta ställning till:

– Hur många sprutor/påfyllnadsdoser är du beredd att ta för att få behålla ditt pass? Vad gör du när den gränsen överskrids? 

– Är det okej att en minoritet av människor blir utstötta från ännu fler delar av samhället för att de inte önskar göra ett medicinskt ingrepp i sina kroppar? Trots att de är fullt friska och kanske även redan har immunitet? 

– Om vi anser detta vara okej. Hur länge kommer vi i så fall att acceptera det och på vilka grunder? 

 – Är det rimligt med krav på v-pass (fn 3 sprutor) för att gå och handla på ICA?

– Kommer vi att acceptera tvångsåtgärder så som böter, utegångsförbud, lägerförvaring etc för de som inte önskar ta sprutan?  

– Kommer vi att acceptera tvångsvaccinering av barn där vi bötfäller föräldrar som inte accepterar att ge sina barn sprutan? I så fall hur små barn? 

—- 

Vi säljer just nu ut både vår frihet och trygghet i tron att vi köper frihet och trygghet. Hur mycket är det värt för dig att ”öppna upp samhället”? Hur många av dina grundläggande mänskliga värden är du beredd att överge för att ”återgå till det normala”? 

Detta är relevanta frågor att ställa sig så att vi vet var våra gränser går och på så sätt även kan värna om dem och stå upp för dem om de överskrids. Du har trots allt inte bara ansvar för dig själv, du har även ansvar för våra gemensamma barn och för deras framtida liv här på jorden. Du har även ansvar för de ännu ofödda barnen och för alla de som ännu inte kan föra sin egen talan. 

Så, låt oss hoppas på att vi alla har tydliga gränser nog så att ”det aldrig kommer att hända i Sverige”. 

/Sanna Nova Emilia (på Facebook)

Vad är rimligt? Hur farligt är viruset? Tar samhället i lika mycket när det kommer till andra dödsorsaker? Hörde till exempel igår att risken att dö i covid för människor under 55 år, är ungefär samma som att dö i en trafikolycka. Idag läste jag att Sverige troligen kommer att ha underdödlighet 2021.

Hur går dina tankar? Kommentera gärrna.INSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

Fler hälsosamma julklappar hittar du i shopen 🎅🏻

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach

Publicerad den Lämna en kommentar

Alex Schulman tar i från tårna…

Alex Schulman skrev tydligen en ganska aggressivt artikel i gårdagens DN. Min vän Sven Erik Nordin, som driver www.svaradoktorn.se, har på sin blogg, som vanligt, gjort en sylvass analys. Och som också är ett öppet brev till DN. Här kommer den. Håll till godo 😀

”Okunskapens triumf över det sunda förnuftet

(Öppet brev till Dagens Nyheter)

Jag trodde länge att DN:s medarbetare levde i en egen kollektiv bubbla – avskärmad från verkligheten via ett gediget förakt mot ”vanliga människor” – i synnerhet mot dem som bor ”på landet”.

Så fel jag hade! De tycks alla var och en bo i sin egen lilla personliga bubbla – och vissa av dem är så fast i övertygelsen om sin fullkomliga allvishet att de inte ens bryr sig om att läsa andras inlägg i tidningen.

Och varför skulle de? De vet ju att de har rätt, och alla som uttrycker en annan mening (hur vetenskapligt välunderbyggd denna än må vara) måste ju alltså per definition ha fel. Även om deras befängda uppfattningar kan ha förirrat sig in i DN:s spalter!

I dagens DN (måndag den 20 december 2021) ser man hur Alex Schulman tar i så han blir blå i ansiktet, när han i rubriken till sin artikel utropar: ”Låt antivaxxarna få bekosta sina egna begravningar!”

Men snälla nån, vilken sten har du sovit under i hela ditt liv? Eller du har förstås glidit fram i en sorts gräddfil, utan att behöva besvära dig över livets realiteter! Varför skulle inte vi som undviker att låta förgifta oss av de sprutor som nu delas ut ”bekosta våra egna begravningar”?

Det kanske kommer som en chock för dig, men till och med du (eller dina anhöriga) kommer faktiskt att få bekosta din begravning! Vem trodde du annars skulle göra det?? Pfizer, eller Astra Zeneca kanske? Det vore förstås inte fel – i de fall deras produkter är orsaken till dödsfallen (vilket de inte sällan är).

Men nu är det tyvärr så illa att vaccintillverkarna sedan 1986 är helt friskrivna från ansvar för de skador deras produkter ger – även dödsfall. Så där finns inget att hämta!

Rubriken – av ”krigsstorlek” – får mig att tänka på prästen, som i sin predikan hade gjort en liten anteckning ”Argumenten svaga; Höj rösten!”

Möjligen var det någon intuitiv känsla av att hans argument var svaga, som gjorde att herr Schulman måste ”höja rösten” och ta i så!

Han har uppenbarligen också nyligen gjort en demografisk undersökning – eftersom han uttrycker följande: ”Kanske har den här svårigheten att hitta empatin för antivaxxarna att göra med, att de känns så avlägsna bland de högst upplysta storstadsmänniskorna”…

Om han gjorde sig omaket att undersöka detta närmare, så skulle han nog finna, att det just är bland de ”högst upplysta” det största motståndet mot de nu aktuella ”vaccinerna” finns – medan det är bland de mer okunniga, som ANSER sig ”högst upplysta” man finner dem som propagerar för tvångsvaccinering och själva låter sig utsättas för giftsprutorna.

Jag behöver inte särskilt påpeka vilken grupp jag anser Alex Shulman tillhör!

Något mer okunnigt, fördomsfullt och totalt ovetenskapligt än hans text får man leta efter! Obegripligt att ingen i redaktionen tagit honom i örat för att undvika sådana pinsamheter!

Jag får också av oraklet Schulman veta, att jag numera är ”exotisk” – eftersom jag (på mycket goda grunder) undvikit att ”vaccinera mig” med de nu aktuella sprutorna. Om han själv har tagit någon eller några av sprutorna, så kan jag berätta, att han INTE är vaccinerad. Sprutorna innehåller inte något som uppfyller kriterierna för ett vaccin. De förhindrar inte att man smittas av det aktuella viruset, och de hindrar inte att man sprider viruset vidare!

Jag har inte för avsikt att lägga mig i DN:s personalpolitik, men en sådan högfärdig, okunnig och fördomsfull människa riskerar att sprida ett löjets skimmer över ärevördiga gamla DN, så ett omedelbart avsked vore nog till fördel för tidningens anseende.

Fast i ärlighetens namn måste jag erkänna, att många inslag i tidningen på sistone har fått mitt förtroende att sjunka betänkligt, så detta enastående övertramp är kanske bara marginellt i DN:s allmänna förfall. Tidningen tycks helt ha lämnat sin uppgift att som ”tredje statsmakten” granska de politiska och ekonomiska makterna.

Numera uppträder man i stället som dessa makters megafon – och sprider hänsynslöst och utan faktakontroll deras propaganda! Och detta har man på sistone tydligt markerat genom att i alla lägen stötta den gravt kriminella läkemedelsindustrin (inkl. vaccintillverkarna) – och konsekvent censurera all kritik mot deras produkter. Detta till stor skada för folkhälsan!

Sedan kommer också Alex Schulmans direkta lögn: ”All forskning säger samma sak: Vaccinet är vårt främsta vapen i pandemin”!

Jag är imponerad över hur Alex Schulman redan hunnit ta del av ”all forskning”! Fast jag måste som sagt konstatera att det han säger är helt fel!

Mängder av framstående forskare världen över visar tvärt om, att ”vaccinerna” är ganska odugliga. De fungerar något litet på kort sikt, men effekten avtar snabbt. Och dessutom är de absolut de mest skadliga injektioner som givits i historien.

Trots alla försök att dölja statistiken, så måste man konstatera, att dessa injektioner redan tagit livet av fler än alla andra vacciner som framställts de senaste 30 åren. Och de har sannolikt redan dödat långt fler än viruset i sig skulle kunna göra!

Möjligen har dessa injektioner också givit en livslång skada på immunförsvaret hos de injicerade, vilket gör att vi kan ha en förfärlig tid framför oss!

När det gäller detta med ”individuella bubblor” av den typ Alex Schulman lever i, så vill jag gärna citera vad som stod i DN dagen innan Schulmans magplask – d.v.s. söndagen den 19 december. Där får man veta vad läkaren och ordföranden för Sydafrikas Läkarsällskap – Angelique Coetzee – säger. Detta apropå den nya Omikron-varianten av coronaviruset, som nu alla i bl.a. Sverige är livrädda för – och planerar att möta med kraftfulla restriktioner.

Hon skriver bl.a. ”Jag kan inte säga, att Omikron ger svår sjukdom, eftersom det inte är sant”.

Vidare berättar hon: ”Av de närmare 90 patienter som jag undersökt var 41 vaccinerade, 43 ovaccinerade, och 4 patienter hade återinfekterats. Samtliga fick milda symtom. (SAMTLIGA FICK MILDA SYMTOM)…”

Hon fortsätter sedan: ”Detta har vi försökt berätta för världen, men ingen verkar vilja lyssna. Det ser ut som om ni i Europa vill att detta skall vara en livsfarlig variant. De 43 ovaccinerade hade inga tecken på att ha smittats förut, så de hade inget sådant skydd”.

Nu kanske Alex Schulman i kraft av sina överlägsna kunskaper borde ta kontakt med Angelique Coetzee – och övertyga henne om hur fel hon har, och se till att vi i Sverige vidtar alla försiktighetsåtgärder för att skydda oss mot den ”livsfarliga” Omikronvarianten!

Ingen tid att förlora! Kontakta henne omedelbart!

/Sven Erik Nordin

Visst är Sven Erik bra 😀 Vill du höra min intervju med honom, om hur han besegrade svår cancer på egen hand, så har du den här. Hörvärd!INSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

Fler hälsosamma julklappar hittar du i shopen 🎅🏻

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach

Publicerad den Lämna en kommentar

Censuren har nått nya höjder!!!

Detta tycker jag är allvarligt på riktigt. Många kanske inte reagerat på larm om att de sociala medierna censurerar. De flesta tycker väl att det är bra att foliehattarnas info tas bort. Men problemet är vem och vilka som avgör vad som ska bort. Nu har en av världens största medicinska vetenskapliga tidskrifter, BMJ (British Medical Journal) blivit censuerat på Facebook. De har presenterat medicinsk forskning i 180 år.

Bakgrunden till censuren mot BMJ är enligt följande (citerar Anna Sparre/4health.se): 

”Ventavia är ett kontraktsforskningsföretag som hjälper till att genomföra den huvudsakliga studien på Pfizers covid-19-vaccin. I september började en före detta anställd hos Ventavia förse BMJ med dussintals företagsinterna dokument, foton, ljudinspelningar och e-postmeddelanden. Dessa material avslöjade en mängd dåliga kliniska prövningar som förekommer vid Ventavia som kan påverka dataintegriteten och patientsäkerheten. Man upptäckte också att FDA (Amerikanska läkemedelsverket), trots att man fick ett direkt klagomål om dessa problem för över ett år sedan, inte inspekterade Ventavias testplatser.

BMJ gav en undersökande reporter i uppdrag att skriva om detta. Artikeln publicerades den 2 november, efter juridisk granskning, extern granskning och BMJ:s vanliga redaktionella process, tillsyn och granskning på hög nivå.

Men från den 10 november började läsarna rapportera en mängd olika problem när de försökte dela artikeln. Vissa rapporterade att de inte kunde dela. Många andra rapporterade att inläggen hade flaggats med en varning om “saknad kontext … Oberoende faktagranskare säger att denna information kan vilseleda människor.” De som försökte lägga upp artikeln informerades av Facebook om att personer som upprepade gånger delar “falsk information” kan få sina inlägg flyttade lägre i Facebooks nyhetsflöde. Gruppadministratörer där artikeln delades fick meddelanden från Facebook som informerade dem om att sådana inlägg var “delvis falska”.

Jag undrar genast om läkemedelsindustrin och FDA (Amerikanska läkemedelsverket) är med och påverkar Facebooks algoritmer och vad som ska censureras. Jag läser just nu boken ”The real Anthony Fauci” av Robert F. Kennedy. Så inget förvånar mig längre. Men som Anna Sparre skriver; ”Förstår du vidden av detta? Läs det gärna igen! Det är enormt allvarligt det som händer just nu.”

BMJs chefredaktörer skriver i ett öppet brev till Facebook, så här:

Open letter from The BMJ to Mark Zuckerberg 

Dear Mark Zuckerberg,

We are Fiona Godlee and Kamran Abbasi, editors of The BMJ, one of the world’s oldest and most influential general medical journals. We are writing to raise serious concerns about the “fact checking” being undertaken by third party providers on behalf of Facebook/Meta.

In September, a former employee of Ventavia, a contract research company helping carry out the main Pfizer covid-19 vaccine trial, began providing The BMJ with dozens of internal company documents, photos, audio recordings, and emails. These materials revealed a host of poor clinical trial research practices occurring at Ventavia that could impact data integrity and patient safety. We also discovered that, despite receiving a direct complaint about these problems over a year ago, the FDA did not inspect Ventavia’s trial sites.

The BMJ commissioned an investigative reporter to write up the story for our journal. The article was published on 2 November, following legal review, external peer review and subject to The BMJ’s usual high level editorial oversight and review.[1]

But from November 10, readers began reporting a variety of problems when trying to share our article. Some reported being unable to share it. Many others reported having their posts flagged with a warning about “Missing context … Independent fact-checkers say this information could mislead people.” Those trying to post the article were informed by Facebook that people who repeatedly share “false information” might have their posts moved lower in Facebook’s News Feed. Group administrators where the article was shared received messages from Facebook informing them that such posts were “partly false.”

Readers were directed to a “fact check” performed by a Facebook contractor named Lead Stories.[2]

We find the “fact check” performed by Lead Stories to be inaccurate, incompetent and irresponsible.

— It fails to provide any assertions of fact that The BMJ article got wrong

— It has a nonsensical title: “Fact Check: The British Medical Journal Did NOT Reveal Disqualifying And Ignored Reports Of Flaws In Pfizer COVID-19 Vaccine Trials”

— The first paragraph inaccurately labels The BMJ a “news blog”

— It contains a screenshot of our article with a stamp over it stating “Flaws Reviewed,” despite the Lead Stories article not identifying anything false or untrue in The BMJ article

— It published the story on its website under a URL that contains the phrase “hoax-alert” 

We have contacted Lead Stories, but they refuse to change anything about their article or actions that have led to Facebook flagging our article.

We have also contacted Facebook directly, requesting immediate removal of the “fact checking” label and any link to the Lead Stories article, thereby allowing our readers to freely share the article on your platform.

There is also a wider concern that we wish to raise. We are aware that The BMJ is not the only high quality information provider to have been affected by the incompetence of Meta’s fact checking regime. To give one other example, we would highlight the treatment by Instagram (also owned by Meta) of Cochrane, the international provider of high quality systematic reviews of the medical evidence.[3] Rather than investing a proportion of Meta’s substantial profits to help ensure the accuracy of medical information shared through social media, you have apparently delegated responsibility to people incompetent in carrying out this crucial task. Fact checking has been a staple of good journalism for decades. What has happened in this instance should be of concern to anyone who values and relies on sources such as The BMJ. 

We hope you will act swiftly: specifically to correct the error relating to The BMJ’s article and to review the processes that led to the error; and generally to reconsider your investment in and approach to fact checking overall. 

Best wishes,

Fiona Godlee, editor in chief
Kamran Abbasi, incoming editor in chief
The BMJ

Competing interests:
As current and incoming editors in chief, we are responsible for everything The BMJ contains. 

References:

[1] Thacker PD. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. BMJ. 2021 Nov 2;375:n2635. doi: 10.1136/bmj.n2635. PMID: 34728500. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

[2] Miller D. Fact Check: The British Medical Journal Did NOT Reveal Disqualifying And Ignored Reports Of Flaws In Pfizer COVID-19 Vaccine Trials. Nov 10, 2021. ​​https://leadstories.com/hoax-alert/2021/11/fact-check-british-medical-jo…

[3] https://twitter.com/cochranecollab/status/1458439812357185536

Länk till BMJs svar: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr-80INSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

Fler hälsosamma julklappar hittar du i shopen 🎅🏻

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach

Publicerad den Lämna en kommentar

Vart tog den grävande journalistiken vägen?

Jag har nog aldrig upplevt en så ensidig journalistik som nu under pandemin. Det känns som allting annat går att gräva i. Men inte detta. Snarare får jag intryck av att medierna arbetar som megafoner till regering och myndigheter.

Så det känns som det är dags att vi alla skriver till så många journalister vi bara kan. 

Några små råd:

#1 Skriv ganska så kort – annars orkar de inte läsa.

#2 Skriv med respekt och värme. Visa att vi är trevliga och seriösa.

#3 Inga länkar. De fastnar i deras skräppost.

#4 Har du fakta – använd den. Har du inte fakta – skriv från hjärtat. Båda sidor är extremt viktiga. Du skickar samma mail till alla så det går snabbt. Jag visar mitt sist i inlägget.

#5 Skicka INTE ett mail med ALLA adresser i för den stoppas som SPAM. Så en adress per mail. Skriv! Gör! Handla NU! 

Mailadresser:

info@tv4.se

nyheterna@tv4.se

nyhetsmorgon@tv4.se

hanna.thastrom@etc.se

info@knackmedia.se

anders.lindberg@aftonbladet.se

johanna.franden@aftonbladet.se

karin.pettersson@aftonbladet.se

david.baas@expressen.se

viktor.barth-kron@expressen.se

emanuelkarlsten@gmail.com

anna.bratt@gmail.com

digital@di.se

Peter.Wolodarski@dn.se

par.thorsen@na.se

filip.magnusson@mitti.se

redaktion@goteborgdirekt.se

janne.adeen@kalmarlanstidning.se

Camilla.ziedorn@tv4.se

nicke.nordmark@tv4.se

sara.recabarren@tv4.se

aleksandar.vujanovic@tv4.se

lovisa.thuresson@tv4.se

Jocke.soderqvist@tv4.se

kerstin.wersall@tv4.se

Hakan.enmark@tv4.se

phil.poysti@tv4.se

cecilia.wanger@tv4.se

jonas.alsgren@tv4.se

amina.manzoor@dn.se

72018@unt.se

fredrik.lagerqvist@ostmedia.se

maria.kustvik@ostmedia.se

eftertio@tv4.se

charlotta.friborg@svt.se

michael.kucera@svt.se

anna.schytt@svt.se

axel.bjorklund@svt.se

mattias.christiansson@svt.se

goran.eklund@svt.se

geronimo.akerlund@svt.se

tomas.lundstrom@svt.se

andreas@laikafilm.se

filip.persson@gp.se

isabella.persson@gp.se

Mitt mail:

Hej! Jag skriver till dig eftersom jag saknar grävande och kritisk journalistik i den pågående pandemin. Det gäller åtgärder, val av läkemedel, biverkansrapporter, mm.

Så t ex skriver Läkaruppropet på sitt Instagram att hjärtdöd bland fotbollsspelare i Europa under 30 år är 8 gånger högre än vanligt. Värt att gräva i?

Hjärnforskaren Katarina Gospic skriver på sitt Instagram att hjärninflammation bland barn i USA är i snitt 800/år. Just nu är 13000 fall rapporterade. Värt att gräva i?

Jag läser just nu Robert F. Kennedys bok ”The real Anthony Fauci”. Där beskrivs hur Ivermektin användes i flera länder och av många läkare, med otroligt fint resultat i början av pandemin. Det fanns också 6-7 studier som visade fantastiska siffror kring överlevnad i Covid-19. Under mycket märkliga omständigheter skrevs de goda resultaten ner och Ivermektin i princip förbjöds. Troligen pga att Mercks patent gått ut. Massmord? Värt att gräva i?

Min dröm är att få se mer kritiska artiklar framöver och intervjuer med personer som har en annan åsikt än myndigheter och regering.

Med vänlig hälsning, xxxxxxxINSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

Fler hälsosamma julklappar hittar du i shopen 🎅🏻

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach