Mindfulness

MINDFULNESS

Vägen till en medveten närvaro och ett kärleksfullt förhållningssätt till dig själv och andra.

VAD ÄR MINDFULNESS?

 

Mindfulness är träning i att vara medvetet närvarande i ögonblicket, utan att värdera eller döma. 

Mindfulness är ingen quickfix, utan kräver träning och tålamod. Precis som vid all annan träning. 

 

MÅLET MED MINDFULNESS ÄR ATT

 

Vi ska bli bättre på att hantera stressiga situationer och minska stress och oro, och på så sätt höja livskvaliteten och må bättre.

Vara mer medvetet närvarande, här & nu, nuet är egentligen den enda tid vi har för att leva, växa, känna, uppleva och förändras. Ex när vi är med barn och barnbarn, när vi lyssnar på någon, när vi äter, när vi går i skogen…

Bli mer produktiva, fokuserade och effektiva (och inse att vi inte alltid behöver vara det…)

Bli bättre på att inte gå på autopiloten hela tiden, så att vi blir bättre på att stanna upp och lite mer medvetet bestämma vår reaktion på sådant som händer.

Bli bättre på att acceptera verkligheten som den är. Att reta sig på eller irritera sig över sådant som vi inte kan påverka skapar onödig stress. Ex sjukdom och smärta, en krånglande bil, en jobbig kollega, dåligt väder…

Minska risken för sjukdom genom mindre stress och oro, ett starkare immunförsvar och en lägre inflammationsgrad. 70-95% av vår ohälsa sägs bero på stress i någon form.

Kuriosa: Personalen Google, Facebook och Twitter gör det. Utöver mindfulness. Det finns ofta speciella rum för detta.

 

HISTORIEN OM MINDFULNESS

 

Mindfulness kommer ur buddhismen. En zenbuddhistisk munk som flyttade till Frankrike tog mindfulness till västvärlden. Och på 70-talet utvecklade Jon Kabat-Zinn, professor vid ett medicinskt universitetet i Boston, mindfulness till att bli mer folkligt. Och han började då också använda på personer med stressrelaterade problem och svåra sjukdomar som kronisk smärta, cancer och aids. 

 

EFFEKTER AV MINDFULNESS

 

Ökad kreativitet och produktivitet 

Minskad oro och stress 

Ökad förmåga att handskas med svårigheter 

Inse att tankar bara är tankar 

Bli bättre på förlåtande och accepterande 

Bättre självinsikt 

Mer här & nu 

Bättre förmåga att stänga av autopiloten 

 

AUTOPILOTEN GÖR ATT VI

 

Blir glömska 

Blir obalanserade 

Blir sårbara 

Lätt bringas ur fattning 

Äter utan att känna smak

 

MINDFULNESS GÖR ATT

 

Sinnesnärvaron ökar 

Koncentrationen ökar 

Förmågan att hantera problem ökar 

Du får lättare att fokusera 

Du får bättre tålamod

 

VAD HÄNDER I HJÄRNAN?

 

Hjärnans struktureras om (neuroplasticitet) 

Forskning visar att höger sida av pannloben som styr irritation, ilska, rädsla minskar i storlek, medan vänster sida som styr glädje, entusiasm, intresse, nyfikenhet och lycka ökar i storlek. Det bidrar också till lugn och bättre sömn. 

Forskning visar att så lite som ett par månaders regelbunden träning i mindfulness ger en förskjutning av aktiviteten i hjärnan från den högra sidan till den vänstra. Dvs från irritation och stress till lugn och glädje. Det ger i sin tur en bättre sömn och ökad varsamhet mot både sig själv och andra. Till och med immunförsvaret förbättras enligt forskningen och inflammationen minskar. 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 

Ledarskap 

Personalutveckling (jfr t ex Facebook sedan 2007) 

Minska stress 

Lärande (blir vanligare och vanligare i skolan) 

Hälso- och sjukvård (ska inom kort finnas på alla vårdcentraler i Region Skåne) 

Livsstilsförändring 

Idrott 

Ökad livskvalitet 

 

MEDICINSKA EFFEKTER

 

Stresshormonet kortisol minskar 

Kortisol går snabbare ner på kvällen 

Immunsystemet förbättras och inflammation sänks

Stressreduktion 

Lägre blodtryck 

Smärtreduktion 

Mindre oro, bättre sömn och bättre livskvalitet vid t ex cancer 

Positivt vid depression och ångest 

Minskade besvär vid kronisk huvudvärk 

Positivt vid sömnbesvär

 

ATTITYD OCH INSTÄLLNING

 

Ha gärna en avsikt med träningen

Förvänta dig inte att känna något speciellt när du tränar 

Var hellre nyfiken, och se vad du upptäcker

 

ÖVNINGAR

 

Enminutsövningen (ok, 3:07 då…)

Denna övning handlar i all sin enkelhet om att rikta din uppmärksamhet på din andning. När du har gjort den några gånger och känner dig bekant med den, kan du göra den ännu enklare. När du känner dig stressad under dagen, eller ska göra något utmanande som att prata inför en grupp, så kan du bara ta 3-5 lugna andetag på det sätt som det görs i övningen. Det skadar inte att göra några gånger om dagen oavsett om du känner dig stressad eller inte. Lycka till!

 

Snabb kroppsskanning (4:48)

En enkel kroppsskanning som också passar om du har svårt att somna på kvällen. Då gör du den förstås liggande i sängen. Här gör vi den sittande på en stol.

 

Andningsankaret (6:43)

En av de vanligaste övningarna inom mindfulness är Andningsankaret. Den kan du göra när som helst under dagen när du vill varva ner och komma tillbaka till nuet. Du kan göra den sittandes framför din dator, på annan plats eller till och med liggande. Har du lätt att somna så prova att ha ögonen öppna.

 

Andrum (4:27)

Övningen Andrum består av tre delar men är bara 4:27. Så du kan göra den när som helst under dagen.

1. Öppna upp för det som pågår just nu i tankar, känslor och i kroppen.

2. Samla uppmärksamheten till andningen igen och igen.

3. Utvidga uppmärksamheten till allt som pågår i kroppen.

 

 

Häfte om Mindfulness

» Här kan du hämta ner kurshäftet

 

 

Mycket nöje!

Hör av dig om du får problem med lyssningen eller om du bara vill delge mig dina tankar, synpunkter eller glada tillrop.

 

Ring mig: 0708 519161
E-post: benny@feelgoodhavefun.nu

%d bloggare gillar detta: