Publicerad den 2 kommentarer

Massvaccinationerna måste utvärderas av oberoende granskare

Johan Eddebos med fleras artikel i Daily Sceptic översatt till svenska. Artikeln är signerad av 24 medlemmar i uppropets Bio-Medico Legala Nätverk.

”Vi ser återigen krigsrubriker om coronasmittspridningen och uppmaningar till de 15% av befolkningen som ännu inte vaccinerat sig att göra detta. Socialminister Jakob Forssmed (KD) kan inte utesluta nya restriktioner och påtalar att alla måste ta sina tre doser.

Att en så pass hög täckningsgrad efter nästan två år av upprepade vaccinationer inte har gett bättre resultat är redan i sig en anledning att ställa kritiska frågor, men det finns åtskilliga frågetecken av betydligt allvarligare karaktär.

Ett sådant är att genomsnittsdödligheten i många västländer ligger på en fortsatt  hög nivå, trots att coronavirusets direkta effekt på dödligheten varit marginell i över ett års tid. Data från EuroMOMO indikerar en ökad dödlighet i EU för 2022, och Tysklands statistikmyndighetrapporterar att landets dödlighet i oktober låg hela 19% över de föregående årens medianvärde.

Vi ser en möjlig delförklaring i de oroväckande indikationer på koagulationsrubbningar (vilket bland anat kan leda till blodproppar) kopplade till coronavaccinen som framkommer i en ny stor nordisk studie, och upprepade studier påvisar en tydlig korrelation mellan hjärtsjukdom och coronavaccination (se Le Vu et al.; Karlstad et al. eller Patone et al.).

En nyligen publicerad thailändsk studie visade att nästan en tredjedel av studiens vaccinerade ungdomar uppvisade symptom på rubbningar i cirkulationsorganen, och en ännu opublicerad schweizisk studie indikerar att så mycket som 3 procent av alla vaccinerade drabbas av skador på hjärtmuskulaturen.

Det finns även bekymmersamma signaler om fertilitetsrubbningar i samband med coronavaccinen. En israelisk studie påvisar försämrad rörlighet och lägre koncentration av spermier för både Pfizers och Modernas vaccin. EMAs säkerhetskommitté har även konstaterat att vaccinen kan föranleda menstruationsrubbningar, och det finns i Pfizers egna studier indikationer på att mRNA-vaccinens lipida nanopartiklar ansamlas i könskörtlarna.

Hypotesen att vaccinering mot covid-19 påverkar fertilitet stöds av en ovanlig nedgång i antalet födslar i Sverige under de första elva månaderna av 2022 som vi hittills har statistik för. Enligt SCB är nedgången överraskande.

Vi ser liknande data från många andra länder i västvärlden, och att i den här situationen fortsätta med massvaccinationer som inkluderar lågriskgrupper som barn och gravida kvinnor är därför ansvarslöst, speciellt eftersom vaccinen inte stoppar smittspridningen effektivt.

Vår förhoppning är att hypotesen om minskat barnafödande med anledning av vaccinering kan falsifieras genom en noggrann, oberoende utredning så snart som möjligt. Siffrorna är oroväckande. Men det faktum att Pfizers data med relevans för fertilitetsrubbningar hade gömts undan och behövde grävas fram med en ”freedom of information act request” är karaktäristiskt för hela situationen. Det existerar nämligen i princip ingen oberoende offentlig debatt angående någonting av detta, och kritiska ståndpunkter undertrycks aktivt av de digitala plattformarna.

Offentliga granskningsorgan som EMA finansieras av läkemedelsindustrin, och grundar ofta sina rekommendationer på läkemedelsbolagens egna studier. De vetenskapliga institutionernas oberoende är hotat, och vi ser en sammanblandning mellan vetenskaplig forskning, privata bolagsintressen och politiska och ideologiska målsättningar på alla nivåer.

Att ovanpå detta lägga ett digitalt censurfilter där privata algoritmer kan detaljstyra informationen och den offentliga debatten i enlighet med sina ägares målsättningar innebär i praktiken att avskaffa det öppna demokratiska samhället och den oberoende vetenskapen. Nya avslöjanden visar också just att de digitala plattformarna aktivt arbetat för att hålla tillbaka kritiska perspektiv på coronahanteringen. Twitter har i detta syfte ägnat sig åt hemlig censurverksamhet, såkallad. ”shadowbanning”, som obemärkt minskar synligheten hos konton och inlägg man förknippar med oönskade perspektiv och analyser. Facebook plockade ner över sju miljoner inlägg för att påverka coronadebatten bara under andra kvartalet 2020. Youtube förbjuder publicering av videomaterial som lyfter kritiska perspektiv på covidvaccinen. Man likställer sådant med desinformation helt oavsett om det finns vetenskapligt stöd.

Den här typen av åtgärder har mycket allvarliga konsekvenser. Den digitala  centralstyrningen av informationsflödet påverkar inte bara den förda politiken på lokal och regional nivå, utan får också effekter på hur vetenskapligt och journalistiskt arbete kan utformas och genomföras. Den skapar strukturer som omedelbart slår ner på bristande renlärighet och skrämmer kritiska röster till tystnad. Indirekt urholkar det här allmänhetens tillit till våra gemensamma institutioner.

Det öppna samhället behöver nu en renässans. Det demokratiska och vetenskapliga samtalet måste byggas upp från grunden på ett sätt som tar hänsyn till samtidens nya och unika risker, och som lyfter fram och värnar den enskilde medborgarens ansvar.

Nyckeln till detta i nuläget är att allmänhet, beslutsfattare och journalister börjar ställa kritiska frågor kring de uppenbart riskabla massvaccinationerna, och att vi gemensamt utreder den  vetenskapliga och politiska korruption som coronahanteringen indirekt kastat ljus över och de stora skador som åsamkats vår demokrati.”

 • Johan Eddebo, fil. dr, forskare inom digitalisering och mänskliga rättigheter
 • Axel Berglund, jurist och fil kand i statsvetenskap 
 • Sture Blomberg, leg. läkare, med. dr, fil. dr, docent i anestesi & intensivvård och
 • f.d överläkare
 • Birgit Törnqvist Dahl, leg. psykolog 
 • Ragnar Hultborn, leg. läkare, professor emeritus, specialist i onkologi
 • Bo Jonsson, leg. läkare, med. dr,specialist i allmänpsykiatri
 • Arnaldo Kaminer, leg. läkare, ST-läkare i psykiatri
 • Ida Kjos, jurist
 • Ute Krüger, leg. läkare, med. dr, specialist i klinisk patologi, överläkare
 • Camilla J. Lindberg, jurist
 • Nils Littorin, leg. läkare, med. dr i klinisk mikrobiologi, ST-läkare i psykiatri
 • Matilda Lund, jurist
 • Niklas Lundström, docent i matematik
 • Lennart Molander, advokat
 • Fatemeh Pakyari, advokat 
 • Constanze Pilgram, leg. läkare, specialist i ortopedi
 • Ulrika Tampe, leg. läkare, med. dr, specialist i ortopedi, biträdande överläkare 
 • Karin Vallander, leg. läkare, ögonspecialist 
 • Lilian Weiss, leg. läkare, docent, specialist i kirurgi
 • Marcel Westerlund, leg. läkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri
 • Anna Maria Wiedemann, leg. läkare, med. dr, specialist i allmänmedicin
 • Hans Zingmark, leg. läkare, specialist i intern- och lungmedicin
 • Hanna Åsberg, leg. läkare, specialist i allmänmedicin
 • Sven Román, leg. läkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri

De undertecknade är medlemmar av Läkaruppropets Bio Medico Legala NätverkINSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach

2 svar på “Massvaccinationerna måste utvärderas av oberoende granskare

 1. MEN vaccinerna är ”Säkra och effektiva” för mig som lärande lekman lät det bra… sedan kom insikten om EUA och den europeiska motsvarigheten EMA? … Blev lite grått då…. menar det har funnits sedan länge harmlösa med nyttiga off label preparat…. som utan överdrift stoppats helt i ett enda särintresse….. ungefär som det svenska systembolaget….
  Re:”freedom of information act request” .. trots att man släpper 50k dokument i månaden ömsom vin ömsom vatten och gjort detta i över ett år väl? kommer det nya släpp och de som granskar varje släpp upptäcker ideligen saker i dessa dokument som redan visat sig i offentligheten via saker som låga födelsetal, hjärtproblem, et. al.
  MEN borde det inte finns som i hockey och andra sporter utvisning, matchstraff,
  OM det inte var så att:
  – de vaccinerade är överrepresenterade (90%) typ
  (BTW efter att jag påtalat detta verkar siffrorna plötsligen vänt)
  ( endast 25% av de smittade som avlidit har varit på IVA /hann de inte?/)
  – alla kan smittas
  – alla smittade kan smitta andra
  dvs vaccinet gör eventuellt nytta osv men risk—nytta verkar nu mest vara en risk

  Indien: https://www.mohfw.gov.in/pdf/ClinicalGuidanceforManagementofAdultCOVID19Patientsupdatedason05thjan2023.pdf
  notera DO NOT USE… inte ens Remdesivir verkar helt OK

  Data från Indien är märkliga…. många avlidna i Uttar Pradesh sammanivå som i Sverige som i Sverige 24k typ…. så globalt är det ganska lika…..

  1. Tack för inspel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.