Johan Eddebos med fleras artikel i Daily Sceptic översatt till svenska. Artikeln är signerad av 24 medlemmar i uppropets Bio-Medico Legala Nätverk. ”Vi ser återigen krigsrubriker om coronasmittspridningen och uppmaningar till de 15% av befolkningen som ännu inte vaccinerat sig att göra detta. Socialminister Jakob Forssmed (KD) kan inte utesluta nya […]