Publicerad den Lämna en kommentar

Framstegets ideologi (enligt den teknokratiska eliten)

På podden Nedkopplat hittade jag denna essä av den amerikanske tänkaren och författaren Charles Eisenstein: ”En ny syn på framsteg”. Den heter i originalet ”Reinventing Progress” och publicerades på Substack den 18 mars 2022. Översättning: Anders Skoog och Håkan Julander. Detta är ett försök till förklaring till hur teknokrateliten tänker att de ska ”rädda världen”. Bill Gates, Klaus Schwab & Co tänker säkert inte elaksinnade tankar, utan detta är deras världsbild. Som de fullt och fast tror på som enda sätt att rädda mänskligheten. Och när vi är uppskrämda av olika varningar så blir vi mottagliga för dessa sätt att rädda världen. Vi slutar tänka själva. Läs gärna och se vad du själv tycker. Eisensteins tanke är att vi inte ska hata utan försöka förstå hur teknokraterna tänker. Och vilken världsbild de har.

Framstegets ideologi (enligt den teknokratiska eliten)

 1. Tack vare vetenskap, förnuft och teknologi, leder den mänskliga utvecklingen oss mot bättre hälsa, välstånd, säkerhet och harmoniska samhällen.
 2. Vi kan skapa samhälleliga förbättringar genom att sprida våra modeller för förnuft, forskning och teknologi till delar av världen och aspekter av livet som ännu inte dragit nytta av dom.
 3. Till exempel kan det öka internets räckvidd, modernisera läkekonsten, teknikanpassa, införa juridisk äganderätt och vetenskapligt förnuftsbaserade styrelsesätt till de delar av världen som ännu inte är helt moderniserade.
 4. Vi kan också utöka teknologin till att omfatta den mänskliga kroppen, sammansmälta neuroner med datorer, designa vårt eget DNA, och integrera våra kroppar med nanoteknologi.
 5. På liknande sätt kan vi styra mer rationellt genom att samla in mer data om mänsklig aktivitet och sedan använda den datan till att kontrollera dessa aktiviteter för att bäst gagna samhället. 
 6. I fel händer skulle denna makt kunna bli skadlig för samhället. Men lyckligtvis har makten tillkommit oss intelligenta och rationella människor genom meritbaserade akademiska och ekonomiska sållningssystem. Vi kommer garanterat att använda vår maktposition till mänsklighetens bästa. 
 7. Vi måste skydda framstegsprocessen mot teknikfientliga ludditer, vetenskapsförnekare och nejsägare. De förstår inte hur vår ökade kontroll över världen oundvikligen kommer leda till mer nytta för mänskligheten. De  är ett hot som måste stoppas. Givetvis med så humana möjlighet som möjligt. Förhoppningsvis kan vi genom utbildning och informationskontroll se till att majoriteten förstår nyttan med ett vetenskapligt och rationellt styrelseskick.
 8. Ibland kan det hända att ny teknologi inte fungerar optimalt. Vi måste se till att dessa tillfälliga brister inte minskar befolkningens tilltro till teknologiska framsteg. Därför måste vi, om till exempel en teknologi som mRNA-vaccin inte fungerar som den ska till en början, dölja dess skadeverkningar. Eftersom det på längre sikt kommer vara tillgodo för mänskligheten. Människor måste för deras eget bästa skyddas från information som kan misstolkas. De har inte de vetenskapliga och tekniska kunskaper som behövs för att förstå hur viktigt och svårt vårt arbete är. Vi måste därför ha kontroll över all information.
 9. Det finns inga gränser för vad vi i framtiden kan åstadkomma med kraften hos vetenskap, förnuft och teknologi. Genom övergripande tillsyn och förebyggande isolering av personer som kan skada andra kan vi utrota brottsligheten. 
 10. Med en centralstyrd digital valuta kan vi kontrollera alla finansiella transaktioner och göra skattefusk omöjligt, främja social jämlikhet och se till att människor endast kan använda pengar på bra sätt.
 11. Genom att kontrollera social media och internet kan vi hindra spridning av skadligt innehåll och vilseledande information.
 12. Med noggranna metoder för jäsning och automatiserade hydroponiska fabriker ska vi framställa mat utan påverkan på miljön.
 13. Med robotik och AI ska vi befria mänskligheten från slitsamt och monotont arbete och ge henne ett digitalt sagoland.
 14. Med genetisk ingenjörskonst ska vi utrota skadedjur och smittsamma sjukdomar och modifiera nya växter som kan binda kol och producera nya läkemedel.
 15. Med geoteknik ska vi optimera vädret på hela planeten och upphäva klimatförändringarna.
 16. Genom ständig kontakt och positionsspårning och fysisk övervakning ska vi stoppa pandemier innan de bryter ut. Med nanorobotar och genetisk medicin ska vi övervinna sjukdomar Med precis styrning av neurokemi ska vi utrota psykiska sjukdomar och känslomässigt lidande. Med integration mellan dator och hjärna kan vi till och med övervinna döden själv. 
 17. Alla dessa utvecklingar inbegriper nya varor och tjänster som kommer göra det möjligt för ekonomierna att växa för evigt. Det finns mycket pengar att tjäna på att främja dessa teknologier som i slutänden kommer verka för mänsklighetens bästa. Samhället belönar rikt de som gör mest för att mänskligheten ska utöka sin dominans över den materiella världen. Både här på jorden och en dag bortom den. 
 18. Till sist. Den kanske viktigaste punkten av dem alla i denna ideologi. Ofrånkomlighet. Det finns givetvis risker med alla teknologier som låter oss kontrollera vår natur, gener, våra mänskliga aktiviteter och till och med hur vi tänker. Men vad vi än tycker om detta är dessa teknologier ofrånkomliga. De är ostoppbara processer som började med upptäckten av elden och enkla redskap för att sedan förra oss vidare. Vi har inget annat val än att förbereda oss för den framtid som vetenskap och teknologi kommer ge oss.

Den nya berättelsen, det nya narrativet (enligt Eisenstein)

 1. Verklig trygghet är inte beroende av kontroll utan uppnås genom relationer och samhörighet.
 2. Naturen har en grundläggande strävan mot komplexitet och helhet. Vårt öde är att vara ett liv i kosmos och ta del av den komplexitet och skönhet omkring oss som för oss till nya områden.
 3. Tiden är inne för kontrollteknologier att få ett nytt syfte, att tjäna livet och skönheten på jorden. Detta börjar med att läka de skador vi orsakat.
 4. Ingen teknik är ofrånkomlig. Vi har kraften att tillsammans välja hur vi ska utvecklas. Vi kan välja teknologier som vilar i samklang med våra framväxande värderingar om liv och skönhet. 
 5. Mer är inte nödvändigtvis bättre. Verkligheten kommer alltid att undvika de grundläggande kognitiva kontrollteknologierna, att mäta och märka. I framtiden vet vi var gränserna går i det kvantifierande sättet att resonera och riktar istället vår energi mot att berika livet med kvalitet. 
 6. Liv och jord är heliga. När vi reducerar dem till ändliga värden begår vi en synd. Alla jordens resurser är därför menade för heligt bruk. När vi brukar dem frågar vi oss om de kommer att bidra till mer skönhet, mer kärlek, mer förundran och mer liv. 
 7. Arbete är också heligt. Ett meningsfullt arbete är nödvändigt för ett mänskligt välbefinnande. Därför bör teknologi inte ersätta arbete, men utöka dess kreativa möjligheter.
 8. Vad som en gång var förbisett som holistiskt eller alternativt, kommer bli den nya verkligheten. Det mesta vi jagade efter genom kontrollteknologier kommer att komma till oss. När vi ser på kroppen som intelligent, frigör vi oväntade läkande krafter. När vi frågar vad jorden behöver hjälper vi den att läka och finner att de gåvor vi ger den ger mångfalt tillbaka. När vi frågar vad min nästa behöver återupprättar vi sambanden mellan alla mänsklighetens stammar och etniciteter. 
 9. När vi förstår vilket förhållande vi har till skogar, hav, floder, våtmarker och andra ekosystem, bidrar vi med att läka dessa. 
 10. Med att utforska relationen mellan materia och medvetenhet utvecklar vi nya materialtekniker kring energi, transport, konstruktion och annat som var otänkbara under styrke- och kraftparadigmet. 
 11. Framsteg innebär framsteg i fred, skönhet, liv, sammanhang och visdom. I de hus vi bygger ersätter vi det moderna billighetslandskapet med den sorts arkitektoniska underverk som byggdes innan 1900-talet. 
 12. Vi ersätter industrifarmer med en mosaik av fält och skogsträdgårdar och ekologiska farmer. 
 13. Vi öppnar dammluckorna för alternativ medicin och återställer det som länge varit förtryckt och ger tillbaka läkekonsten åt folket.
 14. Inom styrande betyder framsteg att vi går mot transparens och decetralisering. 
 15. Inom ekonomi mot lokala samhällsorienterade ekonomier, utan utsläpp där pengar spelar en allt mindre roll. 
 16. Vi ger samhället nya verktyg där målet är att läka på varje nivå, så att framsteg blir ett stopp för de cykler av trauma och missbruk som hållit mänskligheten lidande. 
 17. Vi utvecklar alla de glömda vetenskaperna, geometri, vibration, ljus, sinne, energi och ceremoni och upptäcker hur starka vi är i samarbete med, inte i motstånd mot, naturens intelligens.

Källa och essän i sin helhet: https://folketsradio.podbean.com/e/nedkopplat-himmelriket-ar-bara-en-boosterspruta-bort/INSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare
» Boka mig som mindfulnessinstruktör
» Boka mig som din hälsocoach