NEGATIVT FÖR HÄLSAN ATT SITTA HELA DAGEN Det är relativt ny kunskap att stillasittandet är så negativ för vår hälsa. I en kanadensisk studie där forskare följde människor under 14 år, kunde man se att de som satt mycket, drabbades oftare av hälsoproblem. ”Stillasittande är en […]