Recensioner av min senaste bok

@boktyckaren på Instagram har recenserat min senaste bok. Betyg 5 av 5!

”I dagboksform får vi följa med in i huvudet på Benny Ottosson. Dagsformen och/eller vad som är aktuellt just för dagen, avgör vad som avhandlas.

Ottosson brottas personligen med sjukdomar (ja, vem gör inte det?) och hymlar inte med att han är hypokondriker. Men tack vare det är han också väldigt intresserad och påläst. Han vågar ifrågasätta sina läkares rekommendationer och stå för det han själv tror på.

Han lyfter funktionsmedicinen som ett komplement till sjukvården. Skillnaden är just synsättet friskvård kontra sjukvård. Jag har själv anlitat funktionsvården, men med tanke på att den inte är alls subventionerad är det verkligen tufft för ekonomin och därför blir otillgänglig för de flesta.

Något som tas upp i boken, men som jag tror många inte har noterat är att Pfizer har erkänt i EU-parlamentet att de inte har undersökt covidvaccinets effekt på smittspridning i sina kliniska tester. Att minska smittspridningen var ju huvudargumentet i hela kampanjen.

Annat som avhandlas är bland annat c-vitamin, knäoperation, mitokondrier, kolesterol och högt blodtryck. Här finns mycket att lära av författarens egna erfarenheter och många referenser om man vill läsa vidare.

Tack för intressant läsning! Önskar att fler informerade sig och vågade ifrågasätta.”

Per Almqvist på Facebook:

”Benny Ottosson är hälsoinspiratör och beskriver sina tankar om hälsa i denna bok. Boken är lättläst och baserad på dagboksanteckningar. Ottosson är inte någon präktig förståsigpåare som tror sig veta allt om hur man bör leva, utan närma sig ämnet hälsa på ett ödmjukt och öppensinnigt sätt. Han delar med sig av sina egna vardagliga bryderier och hur han ibland lyckas och ibland inte lyckas med att komma tillrätta med sin dagliga hälsa. Med detta visar författaren att nya vägar måste undersökas för att bättre förstå den egna biokemin. Det märks tydligt att författaren har förmågan att betrakta hälsa ur många perspektiv och ställer sig kritisk till det gängse narrativ som kommit att prägla vår hälso- och sjukvård de senaste 100 åren. Han belyser med sin bok hur svårt det är att genomtränga den allmänna bilden om den biomedicinska positivismen och paternalismen som med sina farmakologiska interventioner presenterar lösningar på allt från metabola sjukdomar till psykiska besvär. Jag gillar Benny Ottossons försök att ta ett helhetsgrepp om hälsa och förflyttar förmågan till hälsopåverkan från institution till individ.

Ottosson, B. (2023). Konsten att hålla sig frisk i en värld som är sjuk. Isaberg Förlag.”

Elena Malmefeldt på Facebook (som också skrivit förordet till boken).

”Hej alla, här kommer ett tips på en sommarbok som jag tror ni skulle gilla. Jag har skrivit förordet till denna bok som är skriven av Benny Ottosson i dagboksform,  tankar om galenskaperna som har hänt under C-19. 

Konsten att hålla sig frisk i en värld som är sjuk är bokens intressanta titel och det är just det som är frågan. 

Under den här tiden har jag ställt mig två frågor många gånger:  Hur man mentalt klarar av alla lögner dom fyller oss med ?  Hur man fysiologiskt klarar av alla gifter dom på olika sätt utsätter oss för? 

Vi lever i en allt sjukare värld, men tillsammans så skall vi ta oss igenom detta, Jag brukar säga att ingenting är starkare än den svagaste länken. Lögnarnas historier har nu så många svaga länkar att exponeringen inte går att förhindra, det fyller mig med glädje.   

Snart hoppas jag att vi har skapat en värld där det inte är en konst att hålla sig frisk vare sig mentalt eller fysiologiskt.  Att vi tillsammans lever i en frisk värld, med möjlighet till friska och medvetna  val och där friska människor: bygger friska, starka och medmänskliga samhällen. 

Ett samhälle som har sin grund i sanning och där det är omöjligt för lögner att spridas och slå rot.”

»»» Köp den här: https://shop.feelgoodhavefun.nu/produkt/konsten-att-halla-sig-frisk/