Publicerad den 2 kommentarer

Det kärleksfulla samhället är på väg att tyna bort – vila i frid…

Jag är så gammal så jag kan leva med det. Men jag tänker på mina barnbarn som ska växa upp i det ”nya samhället”. Det samhället som håller på att växa fram nu. Där kärlek, ödmjukhet och förståelse är på väg bort. Nu gäller hot, hat, polarisering, splittring, söndring… Jag kan inte längre hålla tyst. Jag fick tårar i ögonen i helgen, när jag funderade på vart vår värld är på väg. Och framförallt, som sagt, vad som väntar mina barnbarn. Jag hoppas jag har fel…

Denna vecka blir en #wakeupweek där jag kommer att skriva om vad jag tycker, tänker och tror mig förstå. Du kommer kanske inte att hålla med. Du kanske kommer att spy galla över mig. Jag accepterar din åsikt och jag hoppas du accepterar min. Och innan du spyr galla över mina tankar och åsikter, tänk på att det då bevisar det jag försöker säga. Vårt kärleksfulla samhälle håller på att tyna bort. Det är nämligen numer helt förbjudet att ha en åsikt, som lite eller mycket, skiljer sig från det du får höra och läsa i våra medier. Där lär du inte höra en gnutta kritik mot det som nu sker… Yttrandefrihet var något vi hade förr i tiden. Liksom rörelsefrihet, frihet att bestämma över vår egen kropp, frihet att demonstrera och föra fram vår åsikt…

Förr i tiden fanns något som hette yttrandefrihet
Sociala medier började ganska tidigt att ta bort information som faktagranskare ansåg inte föll inom ramen för vad som var tillåtet enligt deras riktlinjer. Det kunde vara att en grupp läkare hittat ett läkemedel som verkade fungera riktigt bra, det kunde vara någon som presenterade studier om att många som avled hade låga D-vitaminnivåer, det kunde vara naturliga hälsoråd om hur du stärker ditt immunförsvar… Typ all information som inte stöddes av etablissemanget. Det hade inget med sanning eller inte att göra, utan det passade inte in helt enkelt. Jag drabbades själv vid ett tillfälle när jag la ut något om fördelarna med C-vitamin… Stora internationella konton har försvunnit, även svenska periodvis, och yttrandefriheten har helt klart beskurits. Vad jag har förstått, så sköts ”faktagranskningen” av inhyrda företag. Och företag går att köpa och kontrollera. Särskilt om man har riktigt mycket pengar. Stora konton som drabbats är till exempel Robert F. Kennedy på Instagram och Dr. Mercola som blivit hotad och fått ta bort information om till exempel hur vitaminer kan stärka immunförsvaret. Och mängder med andra som kommit med någon form av avvikande åsikt. Och inte ens kritik, utan intressant information som inte passat in…

Vad händer med forskare som visar att sjukdomen inte är så allvarlig för till exempel barn
Jonas F Ludvigsson, barnläkare och professor vid Karolinska institutet, har utsatts för hot efter ett brev i New England Journal of Medicine där han utifrån registerdata visade att få lärare och barn i grundskolan blivit svårt sjuka i covid under våren. Detta trots att skolorna varit öppna. Hot som han nu polisanmält. Hundratals, kanske till och med tusentals, människor har skrivit ganska hårda ord om honom på nätet. Allt ifrån att man vill att människor ska dö, att han verkar i svenska rasbiologers anda, till att vara en sjuk människa, säger Ludvigsson.https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/01/barnlakare-polisanmaler-hot-efter-covidstudie-om-skolbarn/

Rörelsefrihet – medicinsk apartheid
Danmark måste du ha tagit något av de nödgodkända experimentvaccinerna för att till exempel få gå på biblioteket och låna böcker, eller äta på en restaurang. Det blir troligen så här också inom kort. Är det ett samhälle vi vill ha… När VaxxPass väl är införda så kommer de troligen bli kvar. Så ett tänkbart scenario är att ditt VaxPass pingar och instruerar dig att ta din tredje, fjärde eller femte variant av vaccin. Om du inte gör det kommer ditt VaxPass att upphöra och du blir en off-person, som inte får tillgång till mycket i livet. Kina har länge kört med denna variant av ”sociala poäng”. Nu är det här också…

PCR-tester kan ge 77% falskt positiva resultat
PCR-testerna använder en avancerad teknik. Om jag förstått det rätt så är det man hittar så litet så det måste repeteras ett antal gånger för att det ska gå att vidare analyseras. Det sägs att testet inte ska repeteras mer än max 28 gånger. Det beror på att ju fler gånger det repeteras, ju mer hittas som inte har med covid att göra. Det innebär alltså större risk för falska positiva resultat. Så om man körde på 28 skulle man riskera att missa en del positiva. Nu är det inte ovanligt att det görs både 40 och 45 repetitioner. För att säkerställa att man hittar alla med covid. problemet är då istället att det blir en betydande andel falskt positiva. Ju färre som har sjukdomen, ju fler positiva test riskerar det att bli. Jag återkommer till den matematiken senare i veckan.

Nödgodkänt experimentellt vaccin
Nu ska ett nödgodkänt experimentvaccin rädda världen. Det kommer mängder med rapporter om att till exempel D-vitaminnivån spelar en stor roll för graden av insjuknande och idag såg jag en studie om att en hyfsad kondition också är positivt om man insjuknar. Det får vi sällan eller aldrig höra. Däremot bombas vi med information om hur viktigt det är att vi alla vaccineras. Oavsett risken att drabbas svårt och eventuellt avlida. Det är först när i princip alla är vaccinerade som vi kan återgå till någon form av normalitet. Vaccinerna verkar i studier hyfsat effektiva. Men de kommer också med risker. Det är en ny teknik som är utprovad i bara två månader av företagen. Och det finns, vad jag förstår, i princip inga studier som visar att det stoppar smittan. På Oxford Universitys hemsida kan man uppskatta sin risk att hamna på sjukhus eller avlida om man blir smittad. Min risk för att hamna på sjukhus om jag smittas beräknas till 0,1% och att avlida om jag smittas beräknas till 0,02%. Trots min ålder 64 år. Det är såklart bara grovt räknat, men bygger ändå på statistik. Därför känns vaccinering med ett nödgodkänt experimentvaccin inte helt motiverat för mig. Jag får också medhåll av 27 svenska läkare i en debattartikel nyligen i GöteborgsPosten.
» Artikeln: https://www.gp.se/debatt/vaccinera-endast-riskgrupper-inte-unga-och-friska-1.45879543
» Är den låst kan du läsa citat här:
https://www.metabolhalsa.se/2021/05/03/vaccinera-endast-riskgrupper-inte-unga-och-friska

Debattören Lars Bern skriver att Covid-19 av allt att döma är en vaskulär sjukdom och inte en respiratorisk, som är den vanliga föreställningen. Det kommer hela tiden ny forskning som stödjer den uppfattningen. Den sista april publicerade amerikanska och kinesiska forskare en mycket viktig studie där man bygger sin forskning på denna observation. Det sker alltså ett inflammatoriskt angrepp på blodkärlens endotel som ger de allvarliga symptomen. Vad forskarna visat är att själva det så kallade spikproteinet (S-protein) på viruspartiklarna angriper endotelet. Denna observation är ytterst bekymmersam eftersom de nödgodkända experimentvacciner som nu ges till miljarder människor världen över, fungerar just genom att producera dessa S-proteiner. Immunförsvaret kan då spåra ur…
Själv har jag hela tiden hävdat att vi inte bör mixtra med kroppens egna system. Särskilt inte på de som inte är i riskzonen. Och nu kommer rapporter om att också barn ska vaccineras. Beklämmande…

Vaccinernas främsta uppgift ska ju vara att undvika svår sjukdom och död. FHM meddelade häromdagen att av de 2 miljoner svenskar som då blivit vaccinerade, så hade 5942 återinsjuknat. Det är på ett sätt ingen jättehög siffra. Men om de är vaccinerade och hållit sig till restriktionerna så känns det ändå mycket. Men det är ännu konstigare att 187 av dessa avlidit.

Läkemedel som fungerar nonchaleras – kunde de ha räddat liv?
Tidigt visade läkare runt om i världen att läkemedlet Hydroxiklorokin var effektivt vid behandling av covid. I april 2020 uppgav två tredjedelar av den amerikanska läkarkåren att de var beredda att använda det vid covid enligt Lars Berns bok ”Coronan – och den metabola pandeimn”. Det hade funnits på marknaden för malaria i cirka 70 år. Vita Husets Peter Navarro uppgav för CNN den 6 april 2020 att i princip alla covid-patienter i New York fick Hydroxiklorokin. Det fungerade bäst i ett tidigt skede. På olika sätt manövrerades det bort. Samma sak händer med Ivermektin. Den svenske covid-läkaren vid Huddinge sjukhus, Sebastian Rushworth, har djupdykt i studier kring just det omdiskuterade läkemedlet Ivermektin mot covid-19. Han hittade sju studier som uppfyllde hans kriterier på studier av bra kvalitet, med totalt 1 327 deltagare. Sebastian såg en 62% minskning av den relativa risken att dö bland covidpatienter som behandlas med ivermektin. Det skulle innebära att ivermektin förhindrar ungefär tre av fem dödsfall. Reduktionen är statistiskt signifikant. Med andra ord fortsätter tunga bevis som stöder ivermektin att dyka upp. Det finns nu mycket starkare bevis, än de bevis som ledde till utbredd användning av dyra remdesivir tidigare i pandemin, och effekten är mycket större och viktigare. Remdesivir visade bara marginell minskning av sjukhusvistelse, och aldrig någon påverkan på dödsrisken. Sebastian förstår varför läkemedelsindustrin inte gillar ivermektin. Det är ett billigt generiskt läkemedel. Även Merck, företaget som uppfann ivermektin, gör sitt bästa för att förstöra läkemedlets rykte just nu. Detta kan bara förklaras av det faktum att Merck för närvarande utvecklar två nya dyra covid-läkemedel och inte vill ha ett patentlöst läkemedel, som de inte längre kan tjäna pengar på som konkurrent till sina egna nya varianter. Den enda anledningen Sebastian ser till att det medicinska etablissemanget fortfarande är så anti-ivermektin, är att dessa studier har gjorts utanför västvärlden. Tydligen är läkare och forskare utanför Nordamerika och Västeuropa inte att lita på, om de inte säger saker som är i linje med våra förutfattade föreställningar.
Forskare vid McMaster University organiserar för närvarande en stor rättegång kring ivermektin som en behandling för covid-19, finansierad av Bill och Melinda Gates-stiftelsen. Den rättegången förväntas innefatta över 3000 personer. Det kommer att bli väldigt intressant att se vad den visar när resultaten publiceras.

Fungerar munskydd – eller är de till och med negativa för hälsan
En dansk studie visade att munskydd inte skyddar bäraren från smitta. Många länder har infört krav på att bära mask i offentliga utrymmen för att förhindra smittspridning av SARS-CoV-2. Fram till nu har det inte gjorts någon omfattande undersökning om de skadliga hälsoeffekter som masker kan orsaka. Målet med denna studie var att hitta, testa, utvärdera och sammanställa vetenskapligt bevisade relaterade biverkningar av att bära mask. Man utvärderade 65 publikationer. De avslöjade relevanta negativa effekter av att bära mask. Utvärderingen visade förändringar i andningsfysiologi hos maskbärare med signifikant korrelation mellan O2-dropp och trötthet, förekomst av andningsbesvär och O2-minskning (67%), N95-mask och CO2-ökning (82%), N95-mask och O2-minskning (72%), N95-mask och huvudvärk (60%), andningsbesvär och temperaturökning (88%), men också temperaturökning och fukt (100%) under maskerna. Utökat maskanvändning kan leda till effekter och konsekvenser inom många medicinska områden.https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htmhttps://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

Fungerar lockdowns – eller styrs det mer av livrädda politiker – och vilka konsekvenser kan de leda till?
Tidigare nämnde covid-läkaren från Stockholm, Sebastian Rushworth, har i sin bok gått igenom tre studier kring lockdowns och kommit fram till att när han betraktar de tre studierna som helhet så verkar det ganska tydligt att lockdown är ineffektivt.

Han skriver vidare att den lockdown som infördes i nästan alla världens länder som svar på covid-19-pandemin utgör förmodligen den största, dyraste och mest extrema åtgärd som vidtagits av många regeringar sedan andra världskriget. Men gjordes några noggranna kalkyler över fördelar och nackdelar innan besluten fattades? Det verkar som att inte en enda regering någonstans presenterat en noga genomtänkt analys som beaktar alla olika aspekter och sedan förklarar varför beslutet att stänga ned samhället är rätt, trots alla sannolika negativa effekter. Färre sökte vård, vaccinationsprogram sattes på paus (nej, jag är inte emot alla vacciner…), skolor stängde, 23 mars–23 april 2020 rapporterades en 15-faldig ökning i antalet misshandlade barn vid ett sjukhus i Storbritannien…
Rushworth avslutar med att lockdown, och den skrämselpropaganda som den hänger tätt samman med, med största sannolikhet dödar många fler människor än den räddar och resulterar i många fler förlorade år av liv.

Finns det kritiska röster bland läkare och forskare?
Förutom de 27 läkarna jag nämnde tidigare så finns något som heter Läkarupproret. Ett upprop för att minska restriktioner och förbättra skyddet för riskgrupper. Det har idag drygt 8000 påskrifter, varav 36 är medicinska forskare och 557 är medicinsk personal och resterande engagerade medborgare.https://lakaruppropet.se/

Internationellt finns också World Doctors Alliance.https://worlddoctorsalliance.com/

Och många, många fler. Jag följer till exempel Ivor Cummings. Lyssna också på de svenska debattörerna Jonas Colting och Lars Bern.

Jag tycker vi ska vara kritiska, leta upp information vi tror på och bilda oss en egen uppfattning. För det är som Van Morrison sjunger, ”They own the media”.

Vad gör rädsla med oss? Livrädda människor går med på vad som helst!
Jag satt en dag och funderade när jag såg programmet Efter fem på TV4. För övrigt ett mycket bra program. Men varför flashar de upp antalet döda MED covid sedan början på 2020 var 25:e sekund!!! De hårda restriktionerna i världen tycks inte styrda av fakta. De är styrda av livrädda politiker. Ingen politiker vill bli anklagad för att inte göra allt de kan för att rädda livet på sina medborgare. Men har världens politiker blundat för de negativa effekter som restriktioner och nedstängningar haft på samhället? Allt för att verka handlingskraftiga utifrån en sjukdom med en infektionsdödlighet på 0,2%? Det är inte svårt att ta kontroll över människor som är rädda, lata och fega. Människor som dessutom slutat att ställa frågor och använda sitt sunda förnuft?Lyssna på den fantastiske svenske psykiatrikern David Eberhard när han pratar om vad rädsla och skräck kan göra med oss. Så otroligt bra sammanfattat. SE DEN! https://youtu.be/aKHEXzOFnR8


#wakeupweek

Med kärlek BennyINSTRUKTIONSBOK FÖR BÄTTRE HÄLSA OCH ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Min bok ”FRISK. LUGN. UTVILAD. STARK. Hela livet.” med 20 enkla tips för bättre hälsa, ett friskare liv och mer energi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mockup-COVER-ORG-20-TIPS-1024x521.png

FEEL GOOD & HAVE FUN!
Gilla Feel Good & Have Fun på Facebook och Instagram.
Du når mig på benny@feelgoodhavefun.nu eller på tel 0708-519161 om du har tankar och synpunkter.

BOKA MIG!
» Boka mig som föreläsare på ditt företag
» Boka mig som mindfulnessinstruktör för mindre stressad personal
» Boka mig som din hälsocoach

2 reaktioner på “Det kärleksfulla samhället är på väg att tyna bort – vila i frid…

  1. Hej!
    Kan bara säga TACK!!❤️
    Mona

    1. Tack själv 😀

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.