Igår fick jag ännu ett provsvar på en av mina kunder. Hennes balans mellan omega 6 och 3 hade sjunkit från 9,9 till fantastiska 1,9. Hon hade alltså gått från att ha 9,9 gånger mer omega 6 än 3 i blodet, till att bara ha 1,9 […]